Posts Tagged ‘vergonyós’

Es un tema de pressupost?

7 Desembre, 2011

El reciclatge de noticies es una cosa que em sorprén molt.. però hem d’anar tant lluny?

Anuncis